لغتي العربية
Mitt arabiska språk

Mina arabiska ord och bokstäver” är den andra volymen och riktar sig till årskurs 2. Denna bok är baserad på de senaste metoderna och kunskapsutveckling för att uppnå de pedagogiska målen i Sverige.

Varje bokstav i det arabiska språket i boken innehåller olika övningar, ord och bilder, samt står det hur man lägger till en bokstav i början, mitten och i slutet av ett ord, självständigt eller sparat. Boken avser att öka elevers ordförråd samt utveckla förmågan att sätta in ord i meningar. I boken är det även uppdelning av ord och ords uppbyggnad för att eleven ska bygga upp olika meningar och skriva ner dem.

Boken är uppbyggd i olika tema, som min familj, mitt hus, miljö, färger, kroppsdelar, veckodagar, årstider och så vidare. På detta sätt ökar deras motivation för lärande. Genom dessa aktiviteter kan läraren utveckla elevernas språkfärdigheter.